fi

Yhteistyökumppanit

Tapahtumamme yhteistyökumppaneina toimivat lukuisat yhdistykset ja yritykset. 
Lämmin kiitos kaikille tuesta ja avusta!