Yhteistyökumppanit

Tapahtumamme yhteistyökumppaneina toimivat lukuisat yhdistykset ja yritykset. 

Lämmin kiitos kaikille tuesta ja avusta!