Yhteistyökumppanit

Tapahtumamme yhteistyökumppaneina toimivat lukuisat yhdistykset ja yritykset.

Lämmin kiitos kaikille tuesta ja avusta!